Reklamacja i zwroty

Klient ma prawa do zwrotu zakupionego produktu w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

Klient zobowiązuje się do otwarcia przesyłki w obecności kuriera, jeżeli w jego ocenie zawartość ma znamiona uszkodzenia, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody, który następnie będzie podstawą do złożenia reklamacji. Bez stosownego protokołu szkody podpisanego przez kuriera reklamacje nie będą rozpatrywane. Odsyłając towar prosimy do paczki dołączyć dokument potwierdzający zakup jak również opis reklamowanych elementów wraz z kopią protokołu szkody podpisaną przez kuriera. Najpóźniej w ciągu 14 dni zostaną Państwo przez Nas poinformowani o statusie reklamacji.